CE Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık Firması izmir Makine Emniyeti CE Belgesi , Makine Emniyeti CE Belgelendirmesi
CE Belgesi Belgelendirme , CE Belgesi Danışmanlık , CE Belgesi Veren Firma
Makine Emniyeti CE Belgesi
Makine CE Belgesi

Aşağıda belirtilenler hariç, makineler ile emniyet parçalarını kapsar. Ayrıca bu Yönetmelik, makineler ile emniyet parçalarının arıza veya kötü çalışma durumlarında, bunların etkisine maruz kalan insanların güvenliğine ve sağlığına yönelik riskleri bertaraf etmeye yönelik bir güvenlik fonksiyonunu yerine getirmek üzere pazara arz edilen emniyet teçhizatlarını da kapsar.

Kapsam dışı olan makineler ve emniyet parçaları aşağıda belirtilmiştir.

-Yüklerin kaldırılması ve indirilmesi için kullanılan makineler hariç, güç kaynağı sadece CE Belgesi doğrudan uygulanan kol gücü olan makineler,
-Hasta ile doğrudan temas eden tıbbi kullanım amaçlı makineler,
-Fuar alanlarında ve/veya eğlence CE Belgesi parklarında kullanılan özel makineler,
-Buhar kazanları, tanklar ve basınçlı kaplar,
-Özellikle nükleer amaçlar için tasarımlanmış veya hizmete konulmuş ve bozulmaları halinde radyoaktivite yayan makineler,
-Bir makinenin parçasını teşkil eden radyoaktif kaynaklar,
-Ateşli silahlar,
-Benzin, mazot, parlayıcı sıvılar ve tehlikeli maddeler için depolama tankları ve boru hatları,
-Sadece CE Belgesi yolcuların hava veya karayolu, demiryolu veya suyolu şebekeleriyle taşınmasına mahsus araçlar ve bunların römorkları ile eşyanın hava ve kara yolu veya demiryolları ve suyolları şebekeleriyle taşınması için tasarlanmış araçlar ve bunların römorkları. (Maden çıkarma sanayinde kullanılan araçlar kapsam dışı değildir.),
-Denizde hareket eden vasıtalar ve seyyar açık deniz tertibatları ile bunların üzerindeki teçhizatlar,
-Teleferikler dahil kişilerin kamuya açık veya özel taşınmalarına mahsus kablolu taşıma hatları,
-Tarım veya orman traktörleri (74/150/AT - Tekerlekli Tarım ve Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinde tanımlanan),
-Özellikle askeri amaçlarla veya emniyeti sağlamak amacıyla tasarlanmış ve inşa edilmiş makineler,
-15 dereceden daha fazla bir eğimle yerleştirilmiş sabit raylar arasında hareket eden bir kabine sahip insan ve eşyaların taşınmasına mahsus asansörler ile madenlerde kullanılan cevher asansörleri, tiyatro asansörleri ve insan ve/veya yük kaldırmak için kullanılan şantiye asansörleri,
-Üzerlerinde küçük dişlilerin hareket ettiği ray kullanan insan taşıyıcı araçlar.
Makineler veya emniyet parçaları için, bu Yönetmelikte atıfta bulunulan risklerin kısmen veya tamamen özel yönetmelikler kapsamında yer alması halinde, bu Yönetmelik, risklere karşı bu tür makinelere veya emniyet parçalarına uygulanmaz.
Makineler için, risklerin esas itibariyle elektrikten kaynaklandığı durumlarda, bu tür makineler, münhasıran "Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (73/23/AT)" kapsamına girer.
   Diğer Hizmetlerimiz ;
Kayra İletişim
0232 364 49 03
Danışmanlık ve Belgelendirme Talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz
ISO 9001:2015 Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 9001:2015 Belgesi
ISO 9001:2015 Belgesi Nedir? ISO 9001Hangi Firmalar Alabirler ?
ISO 14001çevre yönetim sistemi Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Belgesi Nasıl Alınır ? ISO 14001:2015 alım aşamaları nelerdir?
ohsas 18001 iş ve işçi sağlığı belgesi Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 45001 Belgesi
ISO 45001 Belgesi Nasıl Alınır ? ISO 45001 ve OHSAS Aşamaları nelerdir?
ISO 27001 Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 27001 Belgesi
ISO 27001 Belgesi Nasıl Alınır? ISO 27001 Belgesi Aşamaları Nelerdir?
ISO 13485 Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 13485 Belgesi
ISO 13485 Belgesi Nedir? Hangi Firmalar Alabilirler ? ISO 13485 Nasıl Alınır ?
Patent tescil, marka tescil, faydalı model tescil Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
Patent Tescil
Patent Tescil, Faydalı Model Tecil , Marka Tescil Belgesi Nelerdir, Nasıl Alınır?
KAYRA WEB SERVİSİ Copyright © | Web Dizayn