TESİS GÜVENLİK BELGESİ, Belgelendirme ve Danışmanlık Firması TESİS GÜVENLİK BELGESİ
  TESİS GÜVENLİK BELGESİ  ;
TGB (Tesis Güvenlik Belgesi) Veren Firmalar
  TESİS GÜVENLİK BELGESİ ;
  TESİS GÜVENLİK BELGESİ NEDİR ?
Tesis Güvenlik Belgesi; bir tesiste bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin Milli Savunma Bakanlığı Tarafından denetlenerek uygun bulunduğunu belirten ve bu kurallara uyan firmaya verilen belgeye denir.

TESİS GÜVENLİĞİ BELGESİ KİMLER ALABİLİR ?
Tesis güvenliği belgesini özellikle her yıl Ocak ayında yayımlanan Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Silâh ve Mühimmatı Sanayi Listesi’nde yer verilen projelerde görev üstlenmek isteyen kuruluşla Türk Silahlı Kuvvetlerine savunma sanayi ile ilgili Silâh, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini Harp sanayi hizmetlerini sunan firmaların Tesis Güvenlik Belgesini almak zorundadır. Yürürlükte bulunan NATO Güvenlik Talimatı, NATO ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, Tesis Güvenlik Belgesi almak zorunda olduklarını belirtmektedir. Tesis Güvenlik Belgesi, sanayi güvenliği uygulamaları bakımından gerçek veya tüzel bir kişiye ait bir tesisin, belgede belirtilen gizlilik derecesine uygun durumda olduğunu gösteren idarî bir tespit niteliğinde olup, kuruluşun talebi üzerine ve sadece Türkiye sınırları içinde mal ve hizmet üretmek üzere ve Türkiye Cumhuriyeti şirketler hukuku mevzuatına uygun olarak kurulmuş, Milli Savunma Bakanlığı tarafından aranan şartları sağlayan kuruluşlar alabilir.
Ayrıca yabancı ortak bulunduran firmaların bu belgeleri alabilmeleri için TSK için yürütülen projelere ulaşmayacağını belirten taahhütnameler firmanın TÜRK uyruklu en üst yetkilisi tarafından verilmesi gerekmektedir.

TESİS GÜVENLİK BELGESİ ALIRKEN İZLENECEK YOL
1.    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜR.
2.    TESİSTE BİR GÜVENLİK KOORDİNATÖRÜ SEÇİLİR VE ÇALIŞMALARDAN SORUMLU OLUR.
3.    TGB (TESİS GÜVENLİK BELGESİ) BAŞVURUSU, KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ BAŞVURUSU İLE BAŞLAR.
4.    ŞİRKET HİSSEDERLARI, YÖNETİM KURULU, ÜST YÖNETİM VE GİZLİLİK DERECELİ PROJELERDE ÇALIŞMASI MUHTEMEL HER PERSONELİN KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ OLMASI ZORUNLUDUR.
5.    KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR HAZIRLANARAK BAŞVURUDA BULUNULUR. KİŞİ GÜVENLİK BELGELERİNİN SONUÇLANMASI 6 AY SÜREBİLİR. NEDENİ EMNİYET VE MİT İN İLGİLİ KİŞİLER HAKKINDA SORUŞTURMA YAPMASIDIR.
6.    TESİS GÜVENLİK BELGESİ İÇİN YÖNERGEDE BELİRTİLEN MİKTARDA PARA ÖDENİR VE BAŞVURU DOSYASI MSB YE TESLİM EDİLİR.
7.    ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞTIRMAK ZORUNLUDUR. BUNUN İÇİN VALİLİKTEN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞTIRMA İZNİ ALINMALIDIR. (5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK KANUN VE YÖNETMELİĞİNE GÖRE HAREKET EDİLİR)
8.    TESİS GÜVENLİK BELGESİ DENETİMİ, KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ ALINDIKTAN SONRA YAPILIR.
9.    ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER:
a.    FİZİKÎ GÜVENLİK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER (Çevre Güvenliği, Tesis İçi Fizikî Güvenlik): Bina ve tesis içerisi fiziki ve elektronik güvenlik önlemleri ile koruma altına alınmalı. Özel güvenlik Görevlisi çalıştırılmalı. (özel güvenlik görevlisi, özel şirketlerden hizmet alınmak sureti ile sağlanır ve valilikten özel güvenlik görevlisi çalıştırmak için izin almak gerekir). Tesisin giriş çıkışlarını ve önem arzeden bölgelerine giriş çıkışı gösteren kameralar olmalı ve kayıtları saklanmalıdır. Personelin giriş çıkışları için elektronik sistem olmalı, ziyaretçi giriş çıkışları kaydedilmeli, ziyaretçi kartları verilmeli, ziyaretçilerden telefon silah vb. emanetleri binaya girişte alınmalı. Bina içerisinde fotoğraf ve video çekimi yasaklanmalı…. Bunun gibi tesisin güvenliğini sağlayacak sistemler kurulur.
b.   YANGINA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER: yangın tüpleri, duman dedektörü, yangın algılama ve söndürme sistemi olmalı bunları anlatan dokümanlar hazırlanmalı, yangın ekibi oluşturulmalı ve profesyonel yangın eğitimi alınmalı. Yangına karşı alınacak bütün tedbirler alınmalı ve bunlar kayıt edilmeli
c.    TOPLANTI ODASI/ODALARI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER: Tesis içerisinde toplantı yapılacak odalarda alınacak önlemler açıklanmalı. Toplantı giriş çıkışlarının kayıt altına alınması, güvenliğinin sağlaması, dışarıdan nüfusun önlenmesi gibi…
d.   PERSONEL GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER: personel için kişi güvenlik belgesi alınması, altı ayda bir adli sicil belgelerinin yenilenmesi, güvenlik önlemleri hakkında eğitilmeleri, giriş çıkışlarının kayıt altına alınması vb. tesis için gerekli önlemleri içerir.
e.   EVRAK, DOKÜMAN VE MALZEME GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER: gizlilik dereceli evraklar üzerinde nasıl çalışma yapılır, evraklar nasıl kayıt edilir, gelen ve giden evrak saklanması nasıl yapılır, gizlilik dereceli evraklar nerede saklanır vb. önlemlerden bahsedilir.
f.    KONTROLLÜ BÖLGE/BÖLGELERİN GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER: gizlilik dereceli projelerin yürütüldüğü yerlerdir. Buralarda çalışmalar nasıl yapılır, kimler girmeye yetkilidir? Vb. işlemler anlatılır. Bu bölgelerin girişinde girmeye yetkili kişilerin resimli isim listesi belirtilmelidir. Girişler elektronik sistem olmalıdır.
g.    KONTROLLÜ ODA GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER: gizlilik dereceli evrak dokümanın saklandığı yerdir. giriş çıkışların kaydedildiği, şifreli ve çift kilit sistemi ile korunan bir yer olması gerekir. Girişinde girmeye yetkili kişilerin resimli listesi bulunur. Vb. güvenlik önlemleri alınmalıdır. Evrak, cd vb. önemli ve gizli kayıt ortamlarının saklanması için kasa, çelik dolap gibi malzemeler alınmalıdır.
h.   BİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER: server, Internet vb. elektornik iletişim için alınacak önlemleri kapsar. TEMPEST kurulması, virus taraması, bilgisayar şifreleri vb. önlemelr anlatılır.
i.     ZİYARETLER: tesise gelen ziyaretçilerin uyması gereken kurallar anlatılır. Fotoğraf video çekmek yasak, ziyaretçi kartı kullanmak, cep telefonunu emanete bırakmak vb. yabancı ziyaretçiler geldiğinde MSB’ na bilgi verilir. Gizlilik dereceli proje için gelen ziyaretçiler olduğunda 21 iş günü öncesinde MSB’ den izin alınır. Vb önlemler anlatılır.
j.    ALT YÜKLENİCİ SEÇİM KRİTERLERİ: Tesis Güvenlik Belgesi şartı olan bir projede çalışıldığında alt yüklenici kullanılırsa, alt yüklenicinin de Tesis güvenlik belgesi olması şartı aranır. Bu projede çalışacak bütün alt yüklenici personelinin de KİŞİ güvenlik belgesi olması şartı aranır.
k.    GİZLİ; HİZMETE ÖZEL; TASNİF DIŞI gibi kaşeler hazırlanır bütün evraklar yazışmalar gizlilik sınıfına göre kaşelenir, Evrak Kaydı yapılır, kopyaları saklanır. Ziyaretçi kayıt defteri ile gelen ziyaretçiler kayıt altına alınır.
Tesis güvenlik belgesi bunun gibi ana maddelerde belirtilen, bir tesisin bütün güvenlik önlemlerini kapsar.

Tesis Güvenlik Belgesi Danışmanlık Faaliyetlerimiz Nelerdir
Firmaların Milli ve NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesini alabilmeleri için danışmanlığa ihtiyaç vardır. Başvuruların nasıl yapılacağı şahıs güvenlik belgelerinin nasıl alınacağı Tesis Güvenlik Belgesi El Kitabının nasıl hazırlanacağı Tesis Güvenlik Belgesi ile ilgili istenen şartları belirten yönergelerdeki fiziki ve dokümantasyon açısından nelerin yapılması gerektiği konularda Kayra Danışmanlık sizlere yol gösterecektir.
Uzmanlarımıza Danışarak , TGB (Tesis Güvenlik Belgesi)  anlaşılması , TGB (Tesis Güvenlik Belgesi)  nedir, TGB (Tesis Güvenlik Belgesi)  ne işe yarar, Kalite Yönetim Sistemi Nedir, TGB (Tesis Güvenlik Belgesi)  Kalite Yönetim Sistemi Tarihçesi nedir, TGB (Tesis Güvenlik Belgesi)  Kalite nedir Müşteri memnuniyeti nedir,  ISO Nedir, 2015 Nedir, iso 9000:2015 belgesi TGB (Tesis Güvenlik Belgesi)  iso 9004:2015 belgesi ifadelerinden hangisi doğrudur , ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik standartları nelerdir, ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik kalite yönetim sisteminin prensipleri nelerdir, TGB (Tesis Güvenlik Belgesi) ni kimler alabilir vb TGB (Tesis Güvenlik Belgesi)  tanımlamalar ile ilgili geniş ve aydınlatıcı bilgi alabilirsiniz.
TGB (Tesis Güvenlik Belgesi)  kavramlarını anlayamadan TGB (Tesis Güvenlik Belgesi) nin nasıl alınacağı TGB (Tesis Güvenlik Belgesi) nin nereden alınacağı gibi soruların cevaplarını anlamakta zorluk çekeriz o yüzden alacağımız TGB (Tesis Güvenlik Belgesi) ni ilgilendiren diğer kavramlar nelerdir gibi soruların cevapları için bizimle irtibat kurmaktan çekinmeyiniz.
  Diğer Hizmetlerimiz ;
Kayra İletişim
0232 364 49 03
Danışmanlık ve Belgelendirme Talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz
Makina CE Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
Makina CE Belgesi
CE Belgesi Nedir? Makina CE Belgesi nedir ? CE Belgesi Nasıl Alınır
ISO 9001:2015 Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 9001:2015 Belgesi
ISO 9001:2015 Belgesi Nedir? ISO 9001:2015 Hangi Firmalar Alabirler ?
ISO 14001çevre yönetim sistemi Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Belgesi Nasıl Alınır ? ISO 14001:2015 alım aşamaları nelerdir?
ohsas 18001 iş ve işçi sağlığı belgesi Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
OHSAS 18001 Belgesi
OHSAS 18001 Belgesi Nasıl Alınır ? OHSAS 18001 Aşamaları nelerdir?
ISO 22000 Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 22000 Belgesi
ISO 22000 Belgesi Nedir? ISO 22000 Belgesi nasıl alınır?
KAYRA WEB SERVİSİ Copyright © | Web Dizayn