ISO 22000:2005 Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık Firması ISO 22000 Belgesi ISO 22000 BELGESİ KOSGEB DESTEĞİ
ISO 22000:2005 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 22000
ISO 22000 BELGESİ KOSGEB DESTEĞİ ;
15.06.2010 tarih ve 27612 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği doğrultusunda Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin yararlanabileceği genel destek programlarında IS0 9001, ISO 14001 ve ISO 22000 belgelendirmesi  ile ilgili olan programın özetini çıkarmaya çalıştık.
İlgili destek programından faydalanmak için KOSGEB Veri Tabanı’ na kayıtlı olma ve taahhütname vermiş bir işletme olmak ön şartı vardır.

Belgelendirme Desteği
İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş kurum/ kuruluşlardan, akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilir. Bu destek sadece belge için ödenen ücreti kapsar.

ÖNEMLİ NOTLAR:
- Daha önce herhangi bir konuda belge almış olan işletmelere aynı belge konusunda destek sağlanmaz.
- Belge yenilemeye ve gözetim ücretlerine destek verilmemektedir.
- Her bir belge başına destek üst limiti 2.500 (iki bin beş yüz) TL’yi aşamaz.
- İşletmenin vergi veya SGK borcu mevcut ise destek miktarı  borçtan mahsup edilir.

BAŞVURU ŞEKLİ:
Hizmet Merkezine Program ve destek başvurusu yapmadan önce ilgili kurum/kuruluşlara başvuru ve ödeme yapmış olan işletmeler Program süresi içinde belge almaları kaydıyla başvuru yapabilirler. Bu durumda yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın bu ödemeler destek kapsamında değerlendirilir.
-Belgelendirme Desteği Başvuru Formu ve Ekleri ilgili KOSGEB Müdürlüğüne teslim edilir  (Belgelendirme Kuruluşunun Akreditasyon Sertifikası ile birlikte)
-Akabinde KOSGEB’ den gelen onay yazısı doğrultusunda Belgelendirme Desteği Ödeme Talep Formu ekleri ile birlikte ibraz edilir. Ödeme talebinin yapılması için belge/belgelerin alınmış olması, belgelendirme kuruluşuna ücretinin banka kanalı ile yatırılmış olması ve faturanın temin edilmiş olması gerekmektedir.

ISO 22000:2005 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır.
Standard, gıda güvenliği için tehlike oluşturabilecek durumları belirler ve bunlar için şu yükümlülükleri şart koşar:
Codex Alimentarius prensiplerine uygun bir HACCP Sistemi oluşturulması,
Bir yönetim sistemi kurulması,
İyi üretim uygulamaları (Pre-requisite programmes)
Tedarik zinciri içinde etkileşimli iletişim
    Gerekliliklerin, tarladaki çiftçiden, taşıma ve depolama operatörlerine, perakendeciler ve restoranlardan onların tedarikçilerine kadar (Makina ve ambalaj üreticileri dahil olmak üzere) ortak olması hedeflenmiştir.

    Standardın, büyüklük ve karmaşıklık gözetmeksizin bu kadar geniş bir kapsama alanı olduğundan jenerik bir yapıya sahiptir.

    Bu standardı uygulamak isteyen firmalar öncelikle Codex Alimentarius tarafından prensipleri belirlenmiş bir HACCP sistemi kurarak tüm prosesleri için riskleri tanımlamış olmalıdırlar.Bunlar aynı zamanda geçerli İyi Üretim Uygulamaları, varsa sektöre ait yasal gereklilikler ve dokümante edilmiş bir yönetim sistemi (ISO 9001’de olduğu gibi) ile de desteklenmelidir. ISO 22000 için ayn zamanda ISO/TS 22004 Kılavuz Standardı hazırlanmıştır.

           
ISO 22000'in Faydaları:
Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme
Standart dışı üretimde azalma dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması ve imaj korunması
Pazarda güven kazanma
Uluslararası ilişkilerde artış
Rekabet gücü kazanma
Üretim ve işlemlerde disiplin oluşturma
Yönetim etkinliğini artırma
Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi sağlama
Kalite kültürüne sahip olma ve geliştirme
Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için data toplama ve kontrol
Etkin zaman yönetimi
Zarar gören madde miktarında azalma
Tüketiciyi bilinçlendirme
Etkin stok kontrolü ve data sağlama
Etkin müşteri hizmeti
Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma
   Diğer Hizmetlerimiz ;
Kayra İletişim
0232 364 49 03
Danışmanlık ve Belgelendirme Talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz
GLOBAL GAP belgesi Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
GLOBAL GAP Belgesi
GLOBAL GAP Belgesi Nasıl Alınır ? GLOBAL GAP alım aşamaları nelerdir?
BRC FOOD Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
BRC FOOD Belgesi
BRC FOOD Belgesi Nedir? BRC FOOD nasıl alınır? Aşamaları Nelerdir ?
İTÜ İyi Tarım Uygulamaları Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
İTÜ İyi Tarım Uygulamaları
İTÜ İyi Tarım Uygulamaları Belgesi Nasıl Alınır ?
Helal Belgesi Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
Helal Belgesi
Helal Belgesi Belgesi Nasıl Alınır? Süreç ve Aşamaları Nelerdir?
ISO 22000 Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 22000 Belgesi
ISO 22000 Belgesi Nedir? ISO 22000 Belgesi nasıl alınır?
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti
İZMİR
Ege Üniversitesi
ISO 9001:2015 Belgesi Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmeti
ISO 22000 Belgesi, ISO 9001:2015 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti
TİRE
Tire Süt Kooperatifi
ISO 22000 Belgesi, ISO 9001:2015 Danışmanlık Hizmeti
ISO 14001 Belgesi, CE Belgesi, TSE Belgesi, ISO 9001:2015 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti
İZMİR
YATSAN
ISO 14001 Belgesi, CE Belgesi, TSE Belgesi, ISO 9001:2015 Belgesi hizmeti
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti
AYDIN
Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi
ISO 9001:2015 Belgesi Danışmanlık Hizmeti
Tarım Köyişleri izni, Marka Tescil, ISO 22000 Belgesi , ISO 9001:2015 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti
TİRE
Tikab Ltd. Şti.
Tarım Köyişleri izni, Marka Tescil, ISO 22000 , ISO 9001:2015 Belgesi
ISO 9001:2015 Belgesi, CE Belgesi, ISO 9001 Danışmanlık, TSE Danışmanlık Hizmetleri
İZMİR
Güven Plastik Ltd. Şti.
ISO 9001:2015 , CE Belgesi, TSE Danışmanlık Hizmeti
ISO 9001:2015 Belgesi , Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi, Marka Tescil Belgesi, Garanti Belgesi, HYB Danışmanlık
MANİSA
Efsane Mobilya LTd. Şti.
ISO 9001:2015 ,Endüstriyel Tasarım Tescil ,Marka Tescil Hizmeti,
TSE Beglesi,Garanti Belgesi, Satış Snrası Servis Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelendirme
İSTANBUL
Cevahirler Holding
Agrega CE Belgesi, Perlit CE Belgesi, Belgelendirme Hizmeti
ISO 9001:2015 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti
MANİSA
Tümer Metal Ltd. Şti.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Hizmeti
CE Belgesi, TSE Belgesi, OHSAS 18001 Belgesi, ISO 14001 Belgesi, GMP Belgesi, ISO 9001:2015 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti
İZMİR
Yapısan Park
CE Belgesi, TSE Belgesi ,ISO 14001 ,GMP Belgesi, ISO 9001 Belgesi Hizmeti
Marka Tescil, ISO 22000 Belgesi , Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti
UŞAK
Hacıbey Baklavaları
Marka Tescil, ISO 22000 Belgesi , Belgelendirme Hizmeti
KAYRA WEB SERVİSİ Copyright © | Web Dizayn