Patent Tescil Belgesi Danışmanlık Firması Patent Tescil Sorular
   Patent Tescil Sorular
Patent Tescil Vekil Firması Kayra Patent
PATENT TESCİL SIKCA SORULAN SORULAR ;

1- Bulus Nedir?

Sözlük anlamı ilk defa yeni bir sey icat etme olsa da asil anlami tarim ve sanayide kullanilmak üzere getirilen teknik problemin çözüme bulus denir.

2- Patent Nedir?

Tarimda ve sanayide kullanilmak üzere icat edilen buluslara verilen koruma belgesine patent denir.

3- Neden Patent Verilir?

Patent sistemi, bulus sahiplerine belli bir süre koruma hakki vermesinin yani sira, patentte yer alan tüm bilgileri kamuoyuna açarak, ayni konuda çalisan baskalarinin ayni bulusu yeniden üretmek için emek, zaman, maliyet vs harcamasinin engellenmesi için vardir. Bu özellige patentin bilgi islevi diyoruz.

4- Hangi Buluslara Patent Verilir?

Bir bulusa patent verilebilmesi için 3 sartin geçerli olmasi gerekiyor.
1)Yenilik: Teknigin bilinen durumuna dâhil olmayan bulus yenidir.
2)Teknigin bilinen durumunun asilmasi;
3)Sanayide ve tarimda uygulanabilir olmasi;

5- Hangi Buluslara Patent Verilemez?

Bulus niteliginde olmadigi için patent verilemeyecek konular:
a)Kesifler, bilimsel teoriler, matematik metotlari;
b)Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine iliskin plan, usul ve kurallar;
c)Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteligi olan yaratmalar, bilgisayar yazilimlari;
d)Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulmasi ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
e)Insan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teshis usulleri.

6- Türkiye’de Kaç Çesit Patent Sistemi Vardir?

Türkiye’de biri incelemesiz; digeri incelemeli olmak üzere iki çesit patent sistemi vardir. Incelemesiz sistemde, ülkemizde mali kaynaklari kisitli olan bulus sahiplerine ucuz, süratli, ancak süresi nispeten kisitli, 7 yillik bir koruma saglanmaktadir. Incelemeli sistemde islemler daha uzun sürmekte, ancak incelemeli patent, basvurunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadigini gösteren bir inceleme raporuna dayanarak verildigi için daha güvenli ve daha uzun bir koruma elde edilmektedir. Incelemesiz patent, gerekli sartlar yerine getirilmek ve incelenmek sartiyla incelemeli patente dönüstürülebilmektedir.

7- Türkiye’nin üye oldugu uluslararasi ve bölgesel anlasmalardan hangileri patent ile ilgilidir ?

Paris Antlasmasi
Dünya Fikri Haklar Örgütünü Kuran Antlasma
Patent Isbirligi Antlasmasi
Uluslararasi Patent Siniflandirmasi Için Strasbourg Antlasmasi
Mikroorganizmalarin Uluslararasi Tevdii Ile Ilgili Budapeste Antlasmasi
Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Antlasma ( Trips Metni)
Avrupa Birligi Ortaklik Konseyi Karari
Avrupa Patent Sözlesmesi

8- Patentlerdeki Bilgileri Kim Kullanabilir?

Patentlerde teknik bilgiler yer alir.
Bunun yani sira patent basvurusu yapan firma veya bulusçuya ait bilgiler, patentin geçerli olup olmadigi gibi bilgiler de veritabanlarindan ulasilabilir bilgilerdir.
Patentlerde yer alan bilgiler firmanin sadece teknik personeline, mühendisine hitap eden teknik bilgiler degildir. Hukukçular da isletme yöneticileri de bu bilgileri stratejik karar verme araci olarak kullanabilirler.

9- Faydali Model Nedir?

Faydali Model: Kimyasal maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelismeye sahip bütün ürünler için verilebilir. Yurt içinde özellikle KOBI'lerimiz ve gelistirmis olduklari yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen bulus sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir.
Ayni sirada Türkiye'de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluslarin sahiplerine 10 yil süre ile bu bulus konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkinin taninmasidir.

10- Faydali Model Tescili için Gerekli Kriterler Nelerdir?
Yenilik
Sanayi'ye uygulanabilirlik.

11- Patent Ve Faydali Model Arasindaki Fark Nedir?

Patent: Tarimda ve sanayide kullanilmak üzere icat edilen buluslara verilen koruma belgesine patent denirken maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelisme niteligine sahip bütün ürünlere verilen koruma belgesidir.
Faydali Modelde, teknigin bilinen durumunun asilmasi kriteri aranmaz, Koruma süreleri farklidir, Faydali Model belgesine, Ek Faydali Model belgesi verilmez,
Arastirma ve inceleme islemlerinin olmamasi nedeniyle patent verilmesine oranla faydali model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açisindan daha elverislidir.

12- Basvurumun Patent Veya Faydali Model Olduguna Kim Karar Verir?

Bulusu için Patent ya da faydali model basvuru sistemlerinden hangisinin seçilecegine basvuru sahibi kendisi karar verir. Faydali model basvurusu için dikkat edilecek en önemli husus, yeni olmayan ürünler için basvuru yapilmamasi gerektigidir. Yeni olmayan ürünler için basvuru yapilip faydali model belgesi alinsa dahi, ürünün yeni olmadiginin üçüncü kisilerce ispatlanabilmesi durumunda, mahkeme yolu ile belgenin iptali söz konusudur.

13- Patent Tescilinde Yetkili Kurum Neresidir?

Ankara’da bulunan Türk Patent Enstitüsü (TPE) Baskanligi, Kanunlarla Patent tescilinde yetkili kilinmistir. Türk Patent Enstitüsünde islem yapma yetkisi de sadece müracaatçilara ve Enstitü Siciline kayitli, resmi patent vekillerine de taninmistir.

14- Markama Patent Yaptirabilir miyim?

Markaniza patent alamazsiniz. Marka, bir isletmenin mal ve hizmetlerini bir baska isletmenin mal veya hizmetlerinden ayirt edici nitelik iken patent ise tarimda veya sanayide kullanilmak üzere icat edilen buluslara verilen koruma belgesidir. Markaniz yeni bir bulus olmadigi için markanizi ancak marka tescili ile koruma altina alabilirsiniz.

15- Patent veya Faydali Model Koruma Süreleri Ne Kadardir? ·

Incelemeli patent 20 yil,
· Incelemesiz patent 7 yil,
· Faydali model belgesi 10 yil,
süreyle korunur.

16- Patent Hakkinin Sona Ermesinin Sebepleri Nelerdir?

Patent hakki;
1.Koruma süresinin dolmasi;
2.Patent sahibinin patent hakkindan vazgeçmesi;
3.Yillik ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi;

sebeplerinden birinin gerçeklesmesi ile sona erer.

17- Patent ile Faydali Model Belgelerinin Koruma Süreleri Uzatilabilir mi?
Hayir uzatilamaz. Patent ve Faydali Model belgelerinin koruma süreleri uzatilamaz. Ancak
Incelemesiz verilen patent için basvuru tarihinden itibaren 7 yil içinde inceleme talebinin yapilmasi halinde, incelemeli sisteme geçis yapilabilir ve inceleme sonucu olumlu olursa, koruma süresi 20 yila uzatilir.


18- Patent veya Faydali model belgesi ile saglanan haklar nasil degerlendirilir?

Buluslarin patentle korunmasi her ülkede geçerli olan ulusal yasalar çerçevesinde saglanmaktadir. Yani, bir ülkede alinan patent sadece o ülkede geçerlidir. Bir bulusun farkli ülkelerde de korunmasi için, korunma istenen her ülkede patent basvurusunun yapilmasi zorunludur.
Tek bir basvuru ile birden fazla ülkede basvuru yapilmasi olanagini saglayan Patent Isbirligi Anlasmasi, Avrupa Patent Sözlesmesi gibi uluslararasi anlasmalar bulunmaktadir. Türkiye'de söz konusu anlasmalara taraf oldugundan, bu anlasmalar vasitasiyla birden fazla ülkeye ayni anda basvuru yapabilmek mümkündür.
Patent/Faydali model belgesi hakki bir bedel karsiliginda devredilebilir, lisans sözlesmesi yoluyla kiralanabilir. Ayrica, bu hak veraset yoluyla varislere intikal ettirilebilir veya rehin edilebilir

19- Patent Basvurusu Yapmadan Önce Neler Yapilmalidir?

Patent basvurusu yapilmadan önce basvuru sahibinin bulus konusu teknik ile ilgili Türk Patent Enstitüsüne basvurarak patent arastirmasi yapmasi önerilir. Teknigin bilinen durumunun arastirilmasi, bulus sahibine kendi bulusunu mevcut patentlerle karsilastirma, benzerlikleri ve farkliliklari görme olanagini saglar. Basvuru sahibi bulusunun yeni olup olmadigi konusunda genel bir fikre sahip olur. Böylece mevcut teknoloji bilinerek yapilan bir patent basvurusunun reddedilme olasiligi azaltilmis olur.

20- Bulus Sahibinin Patent/Faydali Model Belgesini Aldiktan Sonra Yapacagi Islemler Nelerdir?

Patent/faydali model belgesi sahibi veya yetkili kildigi kisi, patentle veya faydali model belgesi ile korunan bulusunu, patent/faydali model belgesinin verildigine iliskin ilanin Resmi Patent Bülteninde yayimlandigi tarihten itibaren üç yil içinde kullanmak ve Türk Patent Enstitüsü'ne kullandigini ispatlamak zorundadir.
Ayrica, patent/faydali model belgesi hakkinin devam edebilmesi için patent/faydali model belgesinin koruma süresi boyunca her yil ücret tarifesinde belirtilen yillik ücretleri, Türk Patent Enstitüsü'nün bildirimine gerek olmaksizin, vade tarihinde veya vadeyi takip eden alti aylik ek süre içerisinde pesin olarak ödemek gereklidir.

21- Patent Tescil islemleri için yillik Harç Sistemi Nasildir?

Tescil islemleri devam etmekte olan ve tescilli Patent veya Faydali Modellerin korumalarinin devam etmesi için, koruma süreleri boyunca her yil vadesinde Türk Patent Enstitüsü'ne ödenmesi gerekir. Vade tarihi, basvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür. Yillik ücretler vade tarihinde ödenmemesi halinde, gecikme cezasiyla birlikte, vadeyi takip eden alti ay içinde gecikmeli olarak ödenebilir. Bu tarihte de ödenmezse patent hakki sona erer.

22- Patenti Kullanma Zorunlulugu Var midir?

Patent Sahibi veya yetki verdigi kisi, patentle korunan bulusu kullanmak zorundadir. Kullanma zorunlulugu patentin verildigine iliskin ilanin bültende yayinlandigi tarihten itibaren 3 yil içinde gerçeklesir.
Patent sahibi veya yetkili kildigi kisi, Enstitü nezdinde bulusu kullanmakta oldugunu resmi bir belge ile kanitlar. Resmi nitelikli patent kullanim belgesi, Yönetmenlikte belirlenen merci tarafindan ve yönetmelikte belirlenen genel kistaslara ve kurallara göre düzenlenir.
Kullanim belgesi, bulusun kullanildigi sinaî isletmedeki üretimin incelenmesi sonucunda verilir. Belge, patent konusu bulusun satisa sunuldugunu veya uygulandigini tayin eder. Belge, ilgili merci tarafindan buna iliskin basvurunun yapildigi tarihten itibaren üç ay içinde düzenlenir. Belgede, patentle korunan bulusun fiilen kullanilmakta oldugu konusundaki bilgiler bulunur.
Kullanim belgesi Patent Sicili'ne kayit edilir.

23- Patenti Aldiktan sonra Bulus Sahibi NeYapmalidir?

Bulus sahibi patentini aldiktan sonra (TPE’de yayinlandiktan sonra) 3 yil içerisinde TPE’ye bulusunu kullandigini resmi olarak kanitlamalidir. Patentin koruma süresi boyunca yillik harcini ödemesi gereklidir.

24- Patentli ürünü gelistirip yeni bir Patent mi farkli bir Patent mi alinmalidir?

Patentin gelistirilmesi dâhilinde olusturulacak yeni ürün de patent niteligi tasiyorsa farkli bir patent alinabilir. Bulus sahibi ya da patentli ürünü gelistiren kisi yeni ürünü için patent alma hakkina sahiptir.

25- Patentli ürüne yurt disinda da patent alinabilir mi ve Rüçhan hakki nedir?

Bir bulusun birden fazla ülkede korunmasi istenirse, ilk patent basvurusunun herhangi bir ülkede yapilmasi tarihinden itibaren 12 aylik bir süre içinde ayni bulus için baska bir ülkede basvuru yapma konusunda bir haktan yararlanilabilir, buna rüçhan hakki denir. Rüçhan hakki öncelik hakki anlamina gelir. Ilk defa basvuru yapacaklar için rüçhan hakki söz konusu degildir. Daha önce yapilmis basvurular için rüçhan(öncelik) hakki söz konusudur. Bir basvuru sahibinin herhangi bir ülkede yaptigi basvurunun tarihi ile bu basvurusuna dayanarak daha sonra yaptigi basvurunun tarihi arasinda üçüncü kisilerce bulus konusuna benzer bir konu için patent basvurusu yapilirsa, o basvuru karsit doküman olarak gösterilemez.
Basvuru sahibi, yararlanmak istedigi rüçhan hakkini basvuru ile birlikte veya basvuru tarihinden itibaren iki ay içinde talep eder. Bununla ilgili rüçhan hakki belgesini, patent basvurusu tarihinden itibaren üç ay içerisinde vermedigi takdirde rüçhan hakkindan yararlanma talebi yapilmamis sayilir.
Yabanci ülkelerde patent verilmesi için yapilan bir basvurunun farkli ülkelerde yapilmis olmasina bakilmaksizin birden çok rüçhan hakki talebinde bulunulabilir.

26- Rüçhan Hakki Nedir ve Bulus Sahibine Hangi Yararlari Saglar?

Eger bulusun birden fazla ülkede korunmasi istenirse, ilk patent basvurusunun herhangi bir ülkede yapilmasi tarihinden itibaren 12 aylik bir süre içinde ayni bulus için baska bir ülkede basvuru yapma konusunda bir haktan yararlanilabilir, buna rüçhan hakki denir.
Bir basvuru sahibinin herhangi bir ülkede yaptigi basvurunun tarihi ile bu basvurusuna dayanarak daha sonra yaptigi basvurunun tarihi arasinda üçüncü kisilerce bulus konusuna benzer bir konu için patent basvurusu yapilirsa, o basvuru karsit doküman olarak gösterilemez.
Basvuru sahibi, yararlanmak istedigi rüçhan hakkini basvuru ile birlikte veya basvuru tarihinden itibaren iki ay içinde talep eder. Bununla ilgili rüçhan hakki belgesini, patent basvurusu tarihinden itibaren üç ay içerisinde vermedigi takdirde rüçhan hakkindan yararlanma talebi yapilmamis sayilir.
Yabanci ülkelerde patent verilmesi için yapilan bir basvurunun farkli ülkelerde yapilmis olmasina bakilmaksizin birden çok rüçhan hakki talebinde bulunulabilir.
Ülkemizdeki patent basvurularinin çok az olusunun ana nedenleri sunlardir;
Türkiye'de, arastirma ve gelistirme faaliyetlerine yeterince önem verilmemektedir.
Türkiye'deki sanayiciler ve arastirma gelistirme faaliyetlerinde bulunan kisiler patent haklarinin neler oldugunu yeterince bilmemekte, bu nedenle yeni buluslar yapilsa bile patent basvurusu yapilmamaktadir.
Patent sisteminin önemli ögelerinden biri olan ihtisas mahkemelerinin henüz kurulamamis olmasi, patent haklarinin güçlü bir sekilde korunmasini olumsuz etkilemektedir. Patent hakkina tecavüzlerin mahkeme yoluyla engellenememesi, bulus sahiplerinin patent korumasi talep etmek için yeni basvurular yapma isteklerini azaltmaktadir.

27- Patent Verilen Bir Konudaki Ürünlerin Tümünün Üretme ve Pazarlama Hakkinin Patent Sahibinin Tekeline Verildigi Düsüncesi Dogru mudur?

Patent korumasi genel nitelikli degildir. Yani sanayinin herhangi bir alaninin herhangi bir konusundaki bir bulusun patentle korunuyor olmasi, sanayinin o konudaki tüm ürünlerinin üretim ve pazarlama hakkinin patent sahibine verildigi anlamina gelmez. Patent basvurusu veya patentten dogan korumanin kapsami, bulus konusunu açiklayan tarifnamenin bir parçasi olan istem veya istemler ile belirlenir. Istem veya istemler, bir yandan patent basvurusu veya patent sahibine hakki olan korumayi saglayacak ve diger yandan da üçüncü kisilere korumanin kapsami açisindan makul bir düzeyde kesinlik ifade edecek sekilde birlikte yorumlanir. Bu korumanin sinirlarini bulus konusu ile ayni olan bütün ürünleri kapsar sekilde düsünmemek gerekir. Bir baska arastirmacinin bir baska çözüm yolu ile ayni sonuca ulasmasi mümkündür. Dolayisiyla birbirinden farkli teknik çözüm yollari ile elde edilen sonuçlarin her biri ayri ayri patent verilerek korunabilir.
Bulus yeni bir ürün ile ilgili olabilecegi gibi bir ürünün üretilmesi için gelistirilen yeni bir yöntem ile de ilgili olabilir.

28- Bir Ülkede Alinan Patentin Tüm Dünyada Geçerlimidir?

Buluslarin patent ile korunmasi her ülkede geçerli olan ulusal yasalar çerçevesinde saglanmaktadir. Yani bir bulusun patent ile korunmasi için, korunma istenen her ülkede patent basvurusunun yapilmasi zorunludur.
Dünya Patenti veya Uluslararasi Patent bir hedef olmakla birlikte bu hedefe henüz ulasilamamistir. Sadece 20 Avrupa ülkesi tarafindan kabul edilen ve Avrupa Patent Sözlesmesi olarak adlandirilan bölgesel koruma sistemi, dünya patenti veya uluslararasi patent uygulamasinin bir denemesi olarak kabul edilebilir. Ama bu Sözlesmeye göre yapilan tek bir basvuru ile alinan patent belgesi ile bulusun korunmasi, yine patentin geçerli oldugu ulusal kanunlar çerçevesinde olmaktadir.

29- Patent Haklarina Iliskin Ihlaller ve Tecavüzler Konusunda Hangi Suçlar Tanimlanmakta ve Suçlara ne tür Cezalar Öngörülmektedir?

Patent Haklarinin Korunmasi Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamenin 73/A maddesinde, patent haklari konusundaki ihlal ve tecavüz hallerine iliskin suçlar üç ayri grupta toplanmis ve her biri için ayri cezai hükümler getirilmistir.
Birinci grupta; patent hakki sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildiriminin gerçege aykiri olarak yapilmasi; patent korumasi olan bir esya veya ambalaji üzerine konulmus, patent korumasi oldugunu belirten isaretin, yetkisi olmadan kaldirilmasi; bir kisinin kendisini haksiz olarak patent basvurusu veya patent hakki sahibi olarak göstermesi durumlari tanimlanmis ve bu durumda suçlular hakkinda üç yüz milyon liradan alti yüz milyon liraya(*) kadar agir para cezasi ve bir yildan iki yila kadar hapis cezasi öngörülmüstür.
Ikinci grupta ise; mevcut olmadigini veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadigini bildigi veya bilmesi gerektigi halde, patent korumasina iliskin mevzuatin devir ve intikal, rehin ve haciz ile ilgili maddelerinde yazili haklardan birini veya bu haklarla ilgili lisansi, baskasina devretme veya verme veya rehnetme veya bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunulmasi, korunan bir patent hakkinin sahibi olmadigi veya koruma süresi bittigi veya herhangi bir sebeple patent hakkinin hükümsüzlügü veya patent korumasindan dogan hakkinin sona ermesi durumlarinda; kendisinin veya baskasinin imal ettigi veya satisa çikardigi esyaya veya ambalajlarina veya ticari evrakina veya ilanlarina, hukuken korunan bir patent hakki ile ilgili oldugu kanisini uyandiracak sekilde, isaretler koyma veya bu amaçla yazili ve görsel basindaki ilan ve reklamlarda, bu tarzda yazi, isaret veya ifadelerin kullanilmasi durumlari tanimlanmis ve bu durumda suçlular hakkinda alti yüz milyon liradan bir milyar liraya(*) kadar agir para cezasi ve iki yildan üç yila kadar hapis cezasi öngörülmüstür.
Üçüncü grupta ise patent haklarina tecavüz sayilan fiillerden birini isleyenler hakkinda, alti yüz milyon liradan bir milyar liraya(*) kadar para cezasi ve iki yildan dört yila kadar hapis cezasi öngörülmüstür. Ayrica, haklarinda bu tür suçlardan dolayi cezalara hükmolunanlarin, varsa isyerlerinin bir yildan az olmamak üzere kapatilmasi ve ayni süre ticaretten men edilmeleri hüküm altina alinmistir.
(*)28.07.1999 tarih ve 4421 sayili “Türk Ceza Kanunu ile Cezalarin Infazi Hakkinda Kanunda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun” ile (Madde 4 b/9) 01.01.1994 ila 31.12.1998 tarihleri arasinda yürürlüge girmis bulunan kanunlardaki para cezalari sekiz kat arttirilmistir.

30- Patent/Faydali Model Basvurusu Yurtdisinda Nasil Yapilir?

Yurt disinda patent/faydali model basvurusunda bulunmak isteyen bulus sahipleri veya basvuru sahipleri, bu ülkelerin her birinde, o ülkenin sistemine uygun bir sekilde ve o ülkenin dilinde hazirlanmis ayri ayri basvurularda bulunmak zorundadirlar. Ancak, 12.07.1995 tarih ve 4115 sayili Kanunla Türkiye'nin katilmayi kararlastirdigi ve 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüge giren Patent Isbirligi Antlasmasi (PCT) ile birden fazla ülkede buluslarini koruma altina almak isteyen basvuru sahipleri, tek bir basvuru ile PCT'ye üye ülkelerin tamaminda patent basvurusu yapabilmektedirler. PCT ile ilgili temel bilgileri içeren kitapçik ve PCT basvurusu yapabilmek için gerekli basvuru formlari Enstitümüzden ücretsiz olarak temin edilebilmektedir.
Ayrica 1 Kasim 2000 tarihinden itibaren yürürlüge giren Avrupa Patent Sözlesmesi araciligiyla yapilacak bir patent basvurusu ile de Sözlesmeye üye ülkelerin tamaminda veya seçilen ülkelerde bir patent korumasi elde etmek mümkün olmaktadir.

31- Patent Isbirligi Antlasmasi (PCT) Araciligiyla Nasil Basvuru yapilir?
Patent Isbirligi Anlasmasi araciligiyla Türk Patent Enstitüsüne yapilan uluslararasi bir basvuru ile bu Anlasmaya üye ülkelerin tamaminda veya seçilen ülkelerde Türkiye’ye yapilan basvurunun tarihinden itibaren bir koruma elde etmek mümkündür. Bununla ilgili basili uluslararasi basvuru dilekçelerinin bir sureti (Ingilizce, Almanca veya Fransizca) ve basvuru asamasinda ödenmesi gereken ücretlerle ilgili bilgiler Enstitü’den temin edilebilir.
Türk Patent Enstitüsüne uluslararasi basvuru dilekçesi, bulus konusunu açiklayan Ingilizce, Almanca, Fransizca veya Türkçe hazirlanmis tarifname, istemler, özet ve varsa resimler ve ilgili ücretlerin ödendigine dair belge sunularak yapilan PCT basvurularinda Enstitü sadece basvurulari kabul etmek ve basvuruyu, uluslararasi basvurularla ilgili islemleri yürütmekle görevli WIPO-Uluslararasi Büro ve seçilen arastirma kurulusuna iletmekle yükümlüdür. Bundan sonraki tüm islemler basvuru sahibi ile Uluslararasi Büro ve seçilen Arastirma Kurulusu arasinda devam etmektedir.

32- Yillik Ücretlerin Ödenme Süreleri Ne kadar ve Sonuçlari Nelerdir?

Bir patent basvurusu veya patentin korunmasi için gerekli olan ve ücret listesinde belirtilen yillik ücretler, Enstitünün bildirimine gerek olmaksizin patentin koruma süresi boyunca her yil vadesinde (basvuru tarihine tekabül eden ay ve günde ) pesin olarak Enstitünün hesabina ödenmeli, banka dekontu asli ve dilekçe ile Enstitü’ye gönderilmelidir.
Yillik ücretlerin, belirtilen vadede ödenmemesi halinde, bu ücretler, ücret listesinde belirtilen ek bir ücretin ilavesi ile vadeyi takip eden alti ay içinde, gecikmeli olarak ödenebilir.
Bu süre içinde de yillik ücretlerin ödenmemesi halinde patent hakki, bu ücretin son ödeme tarihi itibariyle, sona erecektir.

33- Unvan ya da Adres Degisikligi Islemi Için Nasil Basvuruda Bulunmaliyim?

Patent basvurusu veya patentin sahibinin unvani ya da adresinde herhangi bir degisiklik söz konusu ise, bu degisikligin Patent Siciline kayit edilebilmesi için, asagida sayilanlarla Enstitüye basvuruda bulunulmalidir.
a) Unvan degisikligi için:
1. Dilekçe,
2. Unvan degisikligini gösterir belge,
3. Patent belgesi asli veya belge asli sunulamiyorsa onayli patent belgesi, düzenlenmesine iliskin talep,
4. Ücret listesinde belirtilen ücretin ödendigini gösterir belge,
5. Vekaletname.
b) Adres degisikligi için:
1. Dilekçe,
2. Patent belgesi asli veya belge asli sunulamiyorsa onayli patent belgesi düzenlenmesine iliskin talep,
3. Ücret listesinde belirtilen ücretin ödendigini gösterir belge,
4. Vekaletname.

34- Patent hakkinin sona ermesinin sebepleri nelerdir?

Patent hakki;
1. Koruma süresinin dolmasi;
2. Patent sahibinin patent hakkindan vazgeçmesi;
3. Yillik ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi;
sebeplerinden birinin gerçeklesmesi ile sona erer.

35- Avrupa Patent Sözlesmesinin Türkiye'ye Saglayacagi Yararlar Nelerdir?
Türkiye'nin Avrupa Patent Sözlesmesi'ne katilimi 27.01.2000 tarih ve 4504 sayili Kanun ile kabul edilmistir. Hollanda, Ingiltere, Isveç, Danimarka, Almanya, Avusturya, Yunanistan, Fransa, Isviçre, Italya, Lihtenstayn, Portekiz, Monako, Finlandiya, Belçika, Ispanya, Lüksemburg, Irlanda, Güney Kibris Rum Yönetimi ile birlikte halen 19 ülkenin üye oldugu Sözlesme, 1 Kasim 2000 tarihinden itibaren Türkiye'de yürürlüge girecektir. Bu Sözlesmeye katilimin saglayacagi yararlardan bazilari sunlardir:
Türk vatandaslari güçlü, basit ve ucuz bir sistem olan Avrupa Patent Sisteminden yararlanma hakkini elde etmislerdir.
Türkiye'nin Avrupa Patent Hukuku içinde yer almasi saglanmistir.
Türkiye'nin Avrupa ile entegrasyonunda önemli bir adim atilmistir.
Sözlesmeye katilim sonrasinda Türkiye'ye yapilan patent basvuru sayisi artacagindan teknik bilginin yayginlasmasi saglanacaktir.
Avrupa Patent Ofisi veri tabanina ücretsiz erisim saglanacagindan, teknolojik ilerlemenin en önemli araçlarindan biri olan teknik bilgiye hizli ve ücretsiz erisim Türk arastirmacilarina ve sanayicilere büyük avantaj saglayacaktir.
Diger ülke vatandaslarinin da Sözlesmeye üye ülkelerden birinde yapacaklari tek bir Avrupa patent basvurusu ile Türkiye'de koruma elde etmeleri, Türkiye'ye yabanci sermaye akisinin ve rekabetin saglanmasi için kuvvetli bir ortam olusturacaktir.
   Diğer Hizmetlerimiz ;
Kayra İletişim
0232 364 49 03
Danışmanlık ve Belgelendirme Talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz
Marka Tescil
Markanızı tescil ettirmenizdeki amaç; sadece başkalarının haksız kazanç sağlamasını önlemekten öte, haksız kazanç sağlıyor iddiası ile sizin önlenmenizin de önüne geçmektir. Çünkü; bu durumda,
PatentTescil
Patent Tescil Sistemi : Buluş sahibine, buluşunu kullanma ve kullandırma konusunda bir özerklik vererek, diğer insanları da buluşlar yapmaya teşvik eder.
Endüstriyel Tasarım Tescili
Bir ürünün tümü veya bir parçası yada üzerinde bulunan süslemenin çizgisi, rengi, belirli yapısı, şekli, sesi, esnekliği veya diğer karakteristik özellikleri ile insan duyuları tarafından
Faydalı Model Tescil
Bir Buluşun Faydalı Model Belgesi Verilerek Korunması İçin Taşıması Gereken Nitelikler ;
a-Yenilik : Faydalı model başvurusuna konu olan buluş başvuru tarihinden önce
KAYRA WEB SERVİSİ Copyright © | Web Dizayn