ISO 14001:2015 Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık Firması ISO14001 BELGESİ KOSGEB DESTEĞİ
ISO 14001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001:2015 Belgesi
ISO14001 BELGESİ KOSGEB DESTEĞİ  ;
15.06.2010 tarih ve 27612 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği doğrultusunda Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin yararlanabileceği genel destek programlarında IS0 9001, ISO 14001 ve ISO 22000 belgelendirmesi  ile ilgili olan programın özetini çıkarmaya çalıştık.
İlgili destek programından faydalanmak için KOSGEB Veri Tabanı’ na kayıtlı olma ve taahhütname vermiş bir işletme olmak ön şartı vardır.

Belgelendirme Desteği
İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş kurum/ kuruluşlardan, akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilir. Bu destek sadece belge için ödenen ücreti kapsar.

ÖNEMLİ NOTLAR:
- Daha önce herhangi bir konuda belge almış olan işletmelere aynı belge konusunda destek sağlanmaz.
- Belge yenilemeye ve gözetim ücretlerine destek verilmemektedir.
- Her bir belge başına destek üst limiti 2.500 (iki bin beş yüz) TL’yi aşamaz.
- İşletmenin vergi veya SGK borcu mevcut ise destek miktarı  borçtan mahsup edilir.

BAŞVURU ŞEKLİ:
Hizmet Merkezine Program ve destek başvurusu yapmadan önce ilgili kurum/kuruluşlara başvuru ve ödeme yapmış olan işletmeler Program süresi içinde belge almaları kaydıyla başvuru yapabilirler. Bu durumda yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın bu ödemeler destek kapsamında değerlendirilir.
-Belgelendirme Desteği Başvuru Formu ve Ekleri ilgili KOSGEB Müdürlüğüne teslim edilir  (Belgelendirme Kuruluşunun Akreditasyon Sertifikası ile birlikte)
-Akabinde KOSGEB’ den gelen onay yazısı doğrultusunda Belgelendirme Desteği Ödeme Talep Formu ekleri ile birlikte ibraz edilir. Ödeme talebinin yapılması için belge/belgelerin alınmış olması, belgelendirme kuruluşuna ücretinin banka kanalı ile yatırılmış olması ve faturanın temin edilmiş olması gerekmektedir.

    iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi
    İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine "Çevre Yönetim Sistemi" adı verilir.

    ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minumum düzeye indirilmesini amaçlayan risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir

    Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir (ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standardı).

    ISO 14001 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.
   Diğer Hizmetlerimiz ;
Kayra İletişim
0232 364 49 03
Danışmanlık ve Belgelendirme Talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz
ISO 9001:2015 Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 9001:2015 Belgesi
ISO 9001:2015 Belgesi Nedir? ISO 9001:2015 Kimler Alabirler ?
CE Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
CE Belgesi
CE Belgesi Belgelendirme , CE Belgesi Danışmanlıkları
ISO 27001 Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 27001 Belgesi
ISO 27001 Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmeti
ISO 13485 Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 13485 Belgesi
ISO 13485 Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmeti
ISO 22000 Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 22000 Belgesi
ISO 22000 Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmeti
Patent tescil, marka tescil, faydalı model tescil Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
Marka Tescil
PatentTescil, Faydalı Model Tecil , Marka Tescil Nasıl Alınır?
KAYRA WEB SERVİSİ Copyright © | Web Dizayn